เครื่องบันทึกค่าแรงดัน

เครื่องบันทึกค่าแรงดัน

เครื่องบันทึกค่าแรงดัน (Pressure Data Logger) เหมาะสำหรับงานติดตั้งเพื่อวัดและบันทึกค่าความดันในระบบอย่างต่อเนื่อง ในบางรุ่นสามารถใช้งานร่วมกับเซนเซอร์วัดความดัน เพื่อปรับเปลี่ยนช่วงความดันที่เหมาะสมได้ตามต้องการ

5 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

5 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List