เครื่องวัดแรงดัน

เครื่องวัดแรงดัน

เครื่องวัดแรงดัน (Pressure Meters) ส่วนใหญ่สามารถแยกได้อยู่ 2 ลักษณะคือ เครื่องวัดความดันต่าง ที่ออกแบบมาสำหรับการวัดและคำนวณค่าความดันที่แตกต่างระหว่างพื้นที่ในระบบเดียวกัน และ เครื่องวัดความดันสัมบูรณ์ สำหรับการวัดความดันในระบบโดยทำการเทียบกับความดันบรรยากาศว่าความดันในระบบ มีค่าต่ำกว่าหรือสูงกว่า

เลือกซื้อตาม

5 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

5 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List