เครื่องวัดความตึง

เครื่องวัดความตึง

เครื่องวัดความตึง (Tension Meters) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงตึงสำหรับสายงานผลิตประเภทสายทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ทองแดง, โลหะ, อลูมิเนียม, พลาสติก, เส้นด้าย และเส้นใย

เลือกซื้อตาม

4 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

4 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List