เครื่องวัดสูญญากาศ

เครื่องวัดสูญญากาศ

เครื่องวัดสูญญากาศ (Vacuum Meters) เป็นอุปกรณ์สำคัญในการตรวจสอบคุณภาพของ "ระบบสูญญากาศ" เนื่องจากหากในระบบมีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่ก็ยิ่งทำให้คุณภาพของระบบสูญญาณลดต่ำลง

เลือกซื้อตาม

4 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

4 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List