เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบจะใช้หลักการในการวัดอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ Stroboscope และ Tachometer ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้ก็จะมีวิธีการวัดและการใช้งานที่แตกต่างกัน เพื่อความเหมาะสมในการนำไปใช้งานและเลือกซื้อเครื่องวัดความเร็วรอบสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องเครื่องวัดความเร็วรอบด้านล่าง

Tachometer ใช้หลักการในการวัดอยู่ 2 ลักษณะคือ Contact tachometer เป็นการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ ใช้งานร่วมกับ adapter แบบต่างๆ และ Photo tachometer เป็นการใช้แสงอินฟราเรดร่วมกับสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยการส่องแสงอินฟราเรดไปยังวัตถุที่กำลังหมุนและตัวเครื่องจะอ่านค่าที่สะท้อนกลับมาเพื่อคำนวณเป็นความเร็วรอบ

Stroboscope ใช้หลักการของแสงกระพริบเพื่อจับภาพ หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า แสงแฟลต ส่องไปยังวัตถุที่กำลังหมุน แล้วนำความถี่ในการจับภาพโดยนับเป็นจำนวนเฟรมต่อวินาที (FPS) มาคำนวณความเร็วของวัตถุที่กำลังหมุน ซึ่งจะทำให้มองเห็นวัตถุนั้นเสหมือนกำลังหยุดนิ่ง

เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer
เครื่องวัดความเร็วรอบ Stroboscope
อุปกรณ์เครื่องวัดความเร็วรอบ

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometers & Stroboscopes)

เครื่องวัดความเร็วรอบแบบ Stroboscope Tachometer และ Tachometer ต่างกันอย่างไร

เครื่องวัดความเร็วรอบแบบ Stroboscope คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งช่วยให้สามารถมองเห็นวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นรอบอย่างรวดเร็วได้เหมือนกันวัตถุนั้นอยู่นิ่ง โดยใช้หลักการของเเสงกระพริบเพื่อจับภาพ หรือเรียกว่า แสงแฟลต ส่องไปยังวัตถุที่กำลังหมุน แล้วนำความถี่ในการจับภาพ

การใช้เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ HT-6200

การใช้เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ HT-6200 และ Sensor IP-292 มาตรวัดรอบ หรือที่เรียกกันว่า “วัดรอบ” หรือแทคโค มิเตอร์ (Tacho Meter) หน้าที่หลักก็คือ วัดรอบการหมุนของเครื่องยนต์ โดยนับหน่วยเป็น รอบต่อนาที ถ้ายิ่งกดคันเร่งมาก เครื่องก็ยิ่งรอบสูง ทำงานมาก วัดรอบก็จะมีเลขเป็นหลักหน่วย จาก 0 ไล่ไปตั้งแต่ 1-8 ตัวเลขนี้จะคูณด้วยหนึ่งพัน จะเท่ากับรอบการทำงานของเครื่องยนต์ต่อนาที เช่น เลข 3 ก็คือ

เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) คืออะไร

เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) คืออะไร เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัดความเร็วในการหมุนของวัตถุเช่นเพลาเครื่องยนต์ในรถ. อุปกรณ์นี้บ่งชี้ว่าวัตถุนั้นหมนด้วยความเร็วเท่าใดในหน่วย รอบต่อนาที (RPM = Revolutions Per Minute) การวัดความเร็วในการหมุนของวัตถุเป็นสิ่งสำคัญเพื่อตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนหรือระบบ.