ปรอทวัดอุณหภูมิ

ปรอทวัดอุณหภูมิ

ปรอทวัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกล ด้วยหลักการขยายตัว หรือหดตัวของของเหลว เมื่อของเพลวได้รับความร้อนทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะขยายตัว และหดตัวลงเมื่ออุณหภูมิลดลง โดยจะถูกบรรจุอยู่ภายในหลอดแก้วแบบปิด ซึ่งของเหลวที่ใช้ต้องไม่เปลี่ยนสถานะในสภาวะการใช้งาน

โดยทั่วไปนั้นปรอทวัดอุณหภูมิที่นิยมใช้จะมีอยู่ 2 ชนิด คือ แบบปรอท และ แบบแอลกอฮอล์ โดยเลือกใช้ตามย่านการวัดอุณหภูมิ ซึ่งหากต้องการวัดในย่านอุณหภูมิต่ำควรเลือกใช้แอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลกอฮอล์มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากกว่า และมีราคาถูกกว่าปรอท ส่วนการใช้งานในย่านอุณหภูมิสูงควรเลือกใช้ปรอท เนื่องจากปรอทจะสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้มากกว่า

เลือกซื้อตาม

12 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List
  1. SK Sato SK-0022 Series ปรอทวัดอุณหภูมิ Reference Standard (JCSS)

    เริ่มต้นที่ ฿60,300.00
    Pre-Order 30-60 days

12 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List