แถบวัดอุณหภูมิ

แถบวัดอุณหภูมิ

แถบวัดอุณหภูมิ (Temperature Label) จะมีสารเคมีเคลือบอยู่บนแผ่นกระดาษพร้อมทั้งระบุจุดอุณหภูมิ โดยค่าอุณหภูมิที่ระบุไว้จะมีค่าเดียวกันหรือหลายค่าก็ได้ ด้านหลังมักจะมีกาวสำหรับใช้ติดลงในพื้นที่ ๆ ต้องการวัดค่าอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงค่าใด ๆ ตามที่ระบุไว้บนแผ่นสารเคมีที่เคลือบอยู่จะเปลี่ยนสี ซึ่งสามารถเก็บแถบวัดอุณหภูมิไว้ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลการวัดได้ด้วย

โดยแถบวัดอุณหภูมิแต่ละชนิดนั้นจะมีช่วงการวัดต่างกัน ซึ่งจะใช้การเปลี่ยนสีเมื่อถึงอุณหภูมินั้น ๆ โดยสามารถเลือกได้หลายช่วงการวัดและหลายระดับ
ซึ่งแถบวัดอุณหภูมิจะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ

 • Invertible type คือ แถบสีจะสามารถเปลี่ยนเป็นสีไปตามค่าอุณหภูมิ ณ ปัจจุบัน
 • NON-invertible Type คือ เมื่อแถบวัดเปลี่ยนสีแล้ว จะไม่เปลี่ยนสีกลับมาดังเดิม

เลือกซื้อตาม

Items 1-24 of 40

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
หน้า
แสดงแบบ Grid List
 1. NiGK T1 Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ Irreversible | 70 to 100°C | 40pcs/ 1pack

  ฿840.00
  Pre-Order 30-60 days
 2. NiGK TB Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ Combination | 65 to 90°C | 40pcs/ 1pack

  ฿2,170.00
  Pre-Order 30-60 days
 3. NiGK A Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ Combination | 65 to 90°C | 80pcs/ 1pack

  ฿4,340.00
  Pre-Order 30-60 days
 4. NiGK Block mini Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ Irreversible single temp. | 50 to 125°C | 200pcs/ 1pack

  ฿1,570.00
  Pre-Order 30-60 days
 5. NiGK TR Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ Reversible single temp. | 40 to 70°C | 25pcs/ 1pack

  ฿1,210.00
  Pre-Order 30-60 days
 6. NiGK F-Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ Single-point | 50 to 125℃ | 40pcs/pack

  ฿1,510.00
  Pre-Order 30-60 days
 7. NiGK WR Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ Reversible single temp. | 40 to 70°C | 120pcs/ 1pack

  ฿1,630.00
  Pre-Order 30-60 days
 8. NiGK 1K-Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ Single-point | 40 to 125℃ | 200pcs/pack

  ฿1,510.00
  Pre-Order 30-60 days
 9. NiGK 3K Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ Irreversible | 40 to 150°C | 20pcs/ 1pack

  ฿480.00
  Pre-Order 30-60 days
 10. NiGK 3R Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ Irreversible | 40 to 150°C | 20pcs/ 1pack

  ฿720.00
  Pre-Order 30-60 days
 11. NiGK 8E-Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ 8-points | 50 to 160℃ | 20pcs/pack

  ฿3,010.00
  Pre-Order 30-60 days
 12. NiGK 5E-Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ 5-points | 50 to 250℃ | 20pcs/pack

  ฿1,330.00
  Pre-Order 30-60 days
 13. NiGK 4E Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ 4-points | 50 to 110℃ | 20pcs/pack

  ฿1,450.00
  Pre-Order 30-60 days
 14. NiGK 3E Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ 3-points | 40 to 250℃ | 20pcs/pack

  ฿1,390.00
  Pre-Order 30-60 days
 15. NiGK VL Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ Irreversible & single use | 40 to 210°C | 10pcs/ 1pack

  ฿1,450.00
  Pre-Order 30-60 days
 16. NiGK LI-Series แถบวัดอุณหภูมิแบบ Single-point | 40 to 250℃ | 40pcs/pack

  ฿1,570.00
  Pre-Order 30-60 days

Items 1-24 of 40

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
หน้า
แสดงแบบ Grid List