เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล

วิธีการเลือกซื้อเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล Digital Thermometer

 1. สามารถคลิ๊กเลือกสินค้าได้ที่เมนูด้านซ้าย จาก"ประเภท" เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลประเภทต่างๆที่มีจำหน่าย
 เครื่องวัดอุณหภูมิ Data Logger
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Pen Type โพรบในตัว Built-in probe โพรบติดกับตัวเครื่อง ไม่สามารถเปลี่ยน/ถอดโพรบออกได้
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแยกโพรบ สามารถใช้งานร่วมกับโพรบวัดอุณหภูมิได้หลากหลาย
 เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย Wireless
 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared Thermometer) สำหรับวัดอุณหภูมิพื้นผิววัสดุ พื้นผิวสัมผัส
 กล้องถ่ายภาพความร้อน 
 เครื่องวัดอุณหภูมิ Fiber Optic สำหรับงานวัดอุณหภูมิอาหารในขณะที่กำลังอุ่นอาหาร
***หากต้องการเครื่องวัดความชื้นอากาศ ไฮโกรมิเตอร์ คลิ๊กที่นี่
***กลับสู่หน้าหลักเครื่องวัดอุณหภูมิ คลิ๊กที่นี่ (เครื่องวัดอุณหภูมิอนาล๊อก คลิ๊กที่นี่)

 

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (Digital Thermometer) มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ในการเลือกซื้อเพื่อนำไปใช้งานนั้นผู้ใช้งานควรดูจากความเหมาะสม ลักษณะการนำไปใช้งานว่าใช้งานรูปแบบใด ต้องการช่วงการวัดที่เท่าไหร่ ความแม่นยำมากน้อยเพียงใด ต้องการการบันทึกข้อมูลได้หรือไม่ หรือต้องการแบบที่สามารถถอดเปลี่ยนเซนเซอร์ได้ ราคาที่ต้องการประมาณเท่าไหร่ เป็นต้น เมื่อทราบความต้องการเบื้องต้นแล้ว ก็จะช่วยให้สามารถเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภมูิได้ตรงและเหมาะสมกับความต้องการ เลกะทูลเราได้รวบรวมรูปแบบและลักษณะของเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (Digital Thermometer) มาให้ผู้ซื้อเลือกตามเมนูด้านล่าง หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้กับผนักงานขาย

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแยกโพรบ
เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย
ปืนวัดอุณหภูมิ
กล้องถ่ายภาพความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ FIBER OPTIC