เครื่องวัดอุณหภูมิ FIBER OPTIC

เครื่องวัดอุณหภูมิ Fiber optic sensor วัดอุณหภูมิสำหรับ High frequency wave, high voltage application เช่น วัดอุณหภูมิอาหารในไมโครเวฟในขณะที่เครื่องทำงาน

เลือกซื้อตาม

1 ชิ้น

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

1 ชิ้น

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List