เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย

เครื่องวัดอุณหภูมิ (ไร้สาย)

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสาย คือเครื่องวัดอุณหภูมิที่ตัวเครื่องและเซนเซอร์นั้นแยกจากกัน หรือมีเซนเซอร์ที่ตัวเครื่องหนึ่งจุด และอีกหนึ่งจุดที่เซนเซอร์แบบไร้สาย สามารถเลือกได้ว่าต้องการดูผลการวัดที่เซนเซอร์ตัวไหน หรือสั่งให้แสดงผลได้เลยพร้อมกันทั้ง 2 เซนเซอร์ โดยใช้การส่งข้อมูลผลการวัดผ่านสัญญาณ Wireless เลกะทูลเรามีจำหน่ายทั้งแบบขนาดเล็กแบบพกพาได้ หรือเป็นแบบติดตั้งแบบงานระบบตรวจสอบอุณหภูมิ คือสามารถดูอุณหภูมิได้หลายจุดตามที่ได้ติดตั้งเซนเซอร์ไว้ แล้วจัดการผ่านคอมพิวเตอร์ ก็มีจำหน่ายเช่นกัน

เลือกซื้อตาม

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List