เซนเซอร์และโพรบวัดอุณหภูมิ

โพรบวัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานและ Made to order Thermocouple type K, J, E, R,S, T, B Thermistor, Pt100, Pt1000ohm

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิหรือโพรบวัดอุณหภูมิ (Temperature probe) นั้นมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ในการเลือกซื้อเพื่อนำไปใช้งานนั้นผู้ใช้งานควรดูจากลักษณะของตัวหัวเสียบว่าสามารถเสียบกับตัวเครื่องวัดอุณหภูมิได้หรือไม่ ว่ารูปแบบของหัวเสียบเป็นแบบใดนั้นเอง เพราะตัวเครื่องบางรุ่นหรือบ้างยี่ห้อรองรับหัวเสียบแบบเฉพาะ นอกจากเรื่องของหัวเสียบแล้วต้องดูว่าผู้ใช้งานนั้นนำไปใช้งานที่ช่วงการวัดอุณหภูมิที่ช่วงการวัดเท่าไร เพื่อการนำไปใช้งานได้ครอบคลุมไม่ผิดพลาดนั้นเอง หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้กับผนักงานขาย

โพรบวัดอุณหภูมิ
โพรบวัดอุณหภูมิ SK SATO (Special Connection)
โพรบวัดอุณหภูมิ TASCO (Special Connection)
โพรบวัดอุณหภูมิ Anritsu (Special Connection)
โพรบวัดอุณหภูมิยี่ห้ออื่นๆ (Special Connection)
โพรบแบบสั่งทำพิเศษ: โทร. 02-746 9933

บทความเกี่ยวกับ เซนเซอร์และโพรบวัดอุณหภูมิ

สีปลั๊กของเทอร์โมคัปเปิ้ลหมายถึงอะไร | Color plug Thermocouple

โพรบวัดอุณหภูมิที่ใช้งานร่วมกับเครื่องวัดอุณหภูมิ หรือเราอาจเรียกอีกชื่อว่า เทอร์โมคัปเปิ้ล (Thermocouple) แบ่งตาม Type ไว้ดังนี้ K, J, E, R, S, B, T, N Thermistor, Pt100 เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่า? สีของปลั๊กนั้นมีความหมายอะไรซ่อนไว้