โพรบวัดอุณหภูมิ SK SATO (Special Connection)

โพรบวัดอุณหภูมิ นำเข้าโดยตรงจาก SK Sato ประเทศญี่ปุ่น Thermocouple type K, thermistor สำหรับใช้งานกับเครื่องวัดอุณหภูมิของ SK Sato

โพรบวัดอุณหภูมิยี่ห้อ SK SATO (Special Connection)
วิธีการเลือกซื้อโพรบวัดอุณหภูมิ
  1. ประเภทการเชื่อมต่อ เนื่องจากตัวเครื่องของ SK Sato มีการเชื่อมต่อแบบเฉพาะรุ่น จึงต้องทราบรุ่นและประเภทการเชื่อมต่อของตัวเครื่องและโพรบ
  2. ประเภทของโพรบหรือเซนเซอร์ ส่วนนี้จะคล้ายคลึงกับการเชื่อมต่อ เนื่องจากเครื่องแต่ละรุ่นจะถูกออกแบบมาให้รองรับกับโพรบแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน หรือบางรุ่นก็จะสามารถใช้ได้กับโพรบทุกประเภท
  3. ลักษณะการใช้งาน โพรบนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น โพรบสายอ่อน, Immersion โพรบ, Air โพรบ ซึ่งแต่ละรูปแบบถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน

ดังนั้นควรเลือกโพรบและตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เลือกซื้อตาม

Items 1-24 of 77

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
หน้า
แสดงแบบ Grid List

Items 1-24 of 77

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
หน้า
แสดงแบบ Grid List