นาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลา

เครื่องจับเวลา (Timer) เครื่องนับเวลาถอยหลัง นาฬิกาทรายจับเวลา มีให้เลือกทั้งแบบจับเวลาปกติ แบบนับเวลาถอยหลัง รวมถึงนาฬิกาทราย แบบ 5 นาที และ แบบ 10 นาที เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป หรือ การจับเวลาในระหว่างทำอาหาร, ขนม เป็นต้น

10 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

10 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List