เซนเซอร์

เซนเซอร์ (Sensor)

เซนเซอร์ (Sensor) เลกะ คอร์ปอเรชั่น เราจำหน่าย เซนเซอร์, ทรานสมิตเตอร์ (เครื่องแปลงสัญญาณ, เครื่องส่งสัญญาณ), ทรานสดิวเซอร์ หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น Output ในรูปของกระแสตรง (DC Current) ที่นิยมใช้กันคือ 4-20 mA หรือในรูปของแรงดันไฟฟ้า (DC Voltage) ที่นิยมใช้กันคือ 0-5 VDC เป็นต้น และหลากหลายประเภทการวัด ไม่ว่าจะเป็น Temperature, Relative Humidity, AC/DC Current, AC/DC Voltage, Pressure เป็นต้น

ซึ่งตัวเซนเซอร์นั้นสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) หรือ หน้าจอแสดงผล (Display monitor) เพื่อตรวจสอบหรือบันทึกข้อมูลการวัดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การวัดอุณหภูมิของไอเสีย, การวัดอุณหภูมิฝาครอบเสื้อสูบหรือกระบอกสูบ ในอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ หรือ สามารถนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยเราได้คัดสรรค์อุปกรณ์ที่ดีที่สุดมาให้กับลูกค้าของเราอย่างมากมาย

11 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List
  1. Lutron TR-Series ทรานสมิตเตอร์ | Output 4-20 mA

    เริ่มต้นที่ ฿0.00
    Pre-Order 30-60 days

11 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List