โคมไฟแว่นขยาย

แว่นขยาย

โคมไฟแว่นขยาย (Magnifiers) เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูและขยายรายละเอียดในวัตถุขนาดเล็ก ซึ่งแว่นขยายนั้นส่วนมากจะเป็นเลนส์นูนที่อยู่ในกรอบพร้อมด้ามจับหรือเป็นแบบตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยาย สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น งานอัญมณี, งานซ่อมนาฬิกา, งานพิมพ์, งานประกอบหรือซ่อมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

เลือกซื้อตาม

23 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

23 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List