ไมโครสโคป

ไมโครสโคป

ไมโครสโคป (Microscopes) หรือ สามารถเรียกอีกชื่อว่า กล้องจุลทรรศน์ เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งไมโครสโคปสามารแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ไมโครสโคปแบบใช้แสง (Optical Microscopes) และ ไมโครสโคปแบบอิเล็กตรอน (Electron Microscopes) โดยที่ใช้งานกันส่วนมากนั้นจะเป็น ไมโครสโคปแบบใช้แสง

เลือกซื้อตาม

16 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List
  1. BYK Gardner DPM-300 Digital Pocket Microscope

    ฿100,000.00
    Pre-Order 30-60 days

16 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List