รีแฟรกโตมิเตอร์แบบปากกา

เครื่องวัดความหวานแบบปากกา

Digital Hand-held "PEN" เครื่องมือวัดความเข้มข้นในของเหลว แบบปากกา สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่จุ่มลงในของเหลวที่ต้องการและสามารถวัดค่าต่อเนื่องได้ทันที ตัวเครื่องมีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวก ในปัจจุบันถูกออกแบบมาพร้อมมาตรฐานการป้องกัน IP65 จึงสามารถล้างน้ำทำความสะอาดได้ทันทีหลังใช้งานเสร็จ

ทางบริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำ Digital Hand-held "PEN" มาให้เลือกสรรค์กันอย่างมากมาย และครบถ้วนในทุกรูปแบบการใช้งาน

Refractometers แบบกล้องส่อง Refractometers แบบปากกา Refractometers แบบดิจิตอล Desktop Refractometer รีแฟรกโตมิเตอร์สำหรับติดตั้ง

7 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

7 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List