รีแฟรกโตมิเตอร์สำหรับติดตั้ง

https://www.legatool.com/pub/media/wysiwyg/CMS/install-type-refractometers.jpg

รีแฟรกโตมิเตอร์สำหรับติดตั้ง เพียงแค่ติดตั้งตัวเครื่องที่ด้านข้างของหม้อหรือถัง การอ่านต่อเนื่องแบบเรียลไทม์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับของเหลวทุกประเภท ตั้งแต่ของเหลวที่เป็นอาหารและเครื่องดื่ม การอ่านจะได้รับการอัพเดตโดยอัตโนมัติทุกๆ 30 วินาทีการ สลับระหว่าง Brix และค่าอุณหภูมิในแต่ละครั้ง การติดตั้งง่ายไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับการติดตั้ง

Refractometers แบบกล้องส่อง Refractometers แบบปากกา Refractometers แบบดิจิตอล Desktop Refractometer รีแฟรกโตมิเตอร์สำหรับติดตั้ง
เลือกซื้อตาม

1 ชิ้น

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

1 ชิ้น

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List