เครื่องวัดคลอรีน

ทุกคนจะรู้จักกันดีว่าคลอรีนจะเป็นส่วนผสมที่มีอยู่ในน้ำ เช่น น้ำดื่ม สระน้ำ หรือน้ำประปา คลอรีนที่เราคุ้นหูกันสามารถเเบ่งออกเป็น Total Chlorine, Free Chlorine ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

  • Total Chlorine คือ คลอรีนทั้งหมดที่เจอในน้ำ ซึ่งมี Free Chlorine + Combined Chlorine (Combined Chlorine จะเกิดขึ้นเมื่อฟรีคลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ที่อยู่ในน้ำ)
  • Free Chlorine คือ คลอรีนอิสระ มีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นยาฆ่าเชื้อ คลอรีนอิสระเป็นยาฆ่าเชื้อ หลักวิธีการวัดคลอรีนอิสระ เป็นสิ่งจำเป็น
  • Combined Chlorine จะเกิดขึ้นเมื่อฟรีคลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ที่อยู่ในน้ำ
วิธีการเลือกซื้อ pH Meter

เมื่อใส่ Free chlorine ลงในน้ำ Free chlorine จะทำการฆ่าเชื้อโรค Free chlorine ที่ฆ่าเชื้อโรคแล้วจะเปลี่ยนเป็น Combined Chlorine และเมื่อนำค่า Free chlorine + Combined Chlorine ก็จะมีค่าเท่ากับ Total chlorine นั้นเอง

ประโยชน์ของคลอรีน คลอรีนมีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และจุลินทรีย์ใน น้ำดื่ม และน้ำในสระว่ายน้ำ ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต กระดาษ ทำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ทำสีผสมอาหาร ยาฆ่าแมลง สี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลาสติก เวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมเท็กไทล์ ฯลฯ ในทางอินทรีย์เคมี ใช้ธาตุนี้ทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน และทำปฏิกิริยาแทนที่ เพราะคลอรีนมีคุณสมบัติเคมีที่ต้องการใน สารประกอบอินทรีย์ เมื่อเข้าไปแทนที่ ไฮโดรเจน (ในการผลิต ยางสังเคราะห์) ใช้ในการผลิตคลอเรต (Chlorates) เช่น คลอโรฟอร์ม (Chloroform) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon tetrachloride) และใชในการสกัด โบรมีน เป็นต้น

เครื่องวัดคลอรีน | ชุดทดสอบคลอรีน
อุปกรณ์เครื่องวัดคลอรีน

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดคลอรีน (Chlorine measurement Articles)

Total chlorine และ Free chlorine คืออะไร?

เมื่อพูดถึงคลอรีน ทุกคนจะรู้จักกันดี ว่าคลอรีนจะเป็นส่วนผสมที่มีอยู่ในน้ำ เช่น น้ำดื่ม สระน้ำ หรือน้ำประปา คลอรีนที่เราคุ้นหูกัน ยังสามารถเเบ่งออกเป็น Total chlorine , Free chlorine ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ Total chlorine คือ คลอรีนทั้งหมดที่เจอในน้ำ ซึ่งมี Free chlorine + Combined Chlorine ( Combined Chlorine จะเกิดขึ้นเมื่อฟรีคลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ที่อยู่ในน้ำ)