เครื่องวัดคลอรีน | ชุดทดสอบคลอรีน

เครื่องวัดคลอรีน | ชุดทดสอบคลอรีน

การวัดค่าคลอรีน สามารถแบ่งเครื่องมืดวัดได้เป็นหมวดใหญ่ ๆ จะมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่

  • ⇛ เครื่องวัดคลอรีนแบบเทียบสี (Comparators) โดยการเปรียบเทียบความเข้มข้นของคลอรีนในน้ำ
  • ⇛ เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) ใช้หลักการวัดแบบ Photodetector ให้ค่าการวัดที่มีความละเอียดสูง
  • ⇛ ชุดทดสอบคลอรีน (Chlorine Test kit) ใช้ในการวัดคลอรีนตกค้าง โดยการใช้สารเคมีผสมลงในตัวอย่างน้ำ
เลือกซื้อตาม

15 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List
  1. TOA-DKK RC-24P-Q เครื่องวัด Residual Chlorine Meter (IP67)

    ฿36,000.00
    Pre-Order 7-10 days
    Pre-Order 7-10 days

15 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List