เครื่องวัดโออาร์พี

ORP in Human

ORP (Oxidation Reduction Potential) คือการวัดแนวโน้มของชนิดสารเคมีเพื่อรับอิเล็กตรอน (ตัวออกซิไดส์) และให้อิเล็กตรอน (ตัวรีดิวซ์) กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ ORP เป็นชนิดของดัชนีที่แสดงถึงระดับความสามารถในการเกิดออกซิเดชั่นและการเกิดรีดักชั่น หากความสามารถในการรีดักชั่น (ต้านอนุมูลอิสระ) มีค่าสูง จะทำให้ค่า ORP ลดลง (เป็นลบ) แต่หากความสามารถในการออกซิเดชั่นมีค่าสูง จะทำให้ค่า ORP สูงขึ้น (เป็นบวก)

น้ำที่เรารู้จักโดยทั่วไป เช่น น้ำประปา, น้ำบาดาล, น้ำพุ และน้ำรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ต่างก็มีค่า ORP ที่สูงถึง +300 mV หรือ น้ำประปาโดยที่มีค่า ORP สูงถึง +354 mV ซึ่งเมื่อนำมาเทียบกับค่า ORP ของอวัยวะในร่างกายของมนุษย์นั้น มีระดับค่า ORP อยู่ที่ -10 ถึง -250 mV ดังภาพประกอบ

เราจึงสามารถสรุปคุณภาพของน้ำที่เราดื่มได้จาก ORP พร้อมด้วยค่า pH ดังนี้
⇛ น้ำที่มีประจุบวก เหมาะสำหรับฆ่าเชื้อโรค (ORP เป็นบวก และ ค่า pH ต่ำกว่า 7)
⇛ น้ำที่มีประจุลบ เหมาะสำหรับบริโภค (ORP เป็นลบ และ ค่า pH สูงกว่า 7)

เครื่องวัดโออาร์พี
โพรบวัดโออาร์พี
อุปกรณ์เครื่องวัดโออาร์พี

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดโออาร์พี (ORP measurement Articles)

ORP คืออะไร และเหตุใด ORP จึงมีความสำคัญ?

ORP (Oxidation Reduction Potential) คือการวัดแนวโน้มของชนิดสารเคมีเพื่อรับอิเล็กตรอน (ตัวออกซิไดส์) และให้อิเล็กตรอน (ตัวรีดิวซ์) กล่าวอย่างง่ายๆคือ ORP คือชนิดของดัชนีที่แสดงถึงระดับความสามารถในการเกิดออกซิเดชันและการเกิดรีดักชัน หากความสามารถในการรีดักชัน (ต้านอนุมูลอิสระ) มีค่าสูง จะให้ค่า ORP ลดลง (เป็นลบ) แต่หากความสามารถในการออกซิเดชันมีค่าสูง

ค่าโออาร์พีคืออะไร และการตรวจวัด

ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจนไม่สามารถบรรยายได้จากแสงแดดที่แผดเผาของเมืองไทย คงมีวิธีง่ายๆที่เป็นตัวช่วยที่ดีในการดับกระหาย เช่นการหาเครื่องดื่มเย็นๆ จากร้านสะดวกซื้อสักขวดมาดื่ม ด้วยกระแสรักสุขภาพ ค่าโออาร์พีเองก็สำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากค่าโออาร์พีที่ติดลบนั้น ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้มากกว่า 90 ชนิดจากอนุมูลอิสระ ยิ่งค่าโออาร์พีติดลบยิ่งดี