โพรบวัดโออาร์พี

โพรบวัดโออาร์พี

การเลือกซื้อโพรบวัดโออาร์พี

  • ⇛ ประเภทของข้อต่อ connection ของโพรบกับตัวเครื่องวัด
  • ⇛ เลือกบอดี้ของโพรบวัด แบบ Glass body หรือ Plastic (epoxy) body?
  • ⇛ เลือกอิเล็คโทรดแบบ Single-Junction หรือ Double-Junction?
เลือกซื้อตาม

4 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

4 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List