เครื่องวัดพีเอช

เครื่องวัดพีเอช pH Meter เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่ากรดด่าง pH ในน้ำ 

pH ย่อมาจาก Potential of Hydrogen Ion เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรดเป็นเบสของสารเคมีจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนไอออน (H+
สำหรับตัวเลขที่แสดงค่าพีเอช เท่ากับ 7 แสดงว่าสารนั้นเป็นกลางไม่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเบส เช่น น้ำบริสุทธิ์ ถ้ามีค่าน้อยกว่า 7 แสดงว่าเป็นกรด และถ้ามากกว่า 7 แสดงว่า
เป็นเบส (ด่าง)
การทดสอบหรือการวัดค่าพีเอชสามารถทดสอบได้หลายวิธี

  • การทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสหรือแถบวัดพีเอช Universal Indicator strips จุ่มแล้ววัดแล้วอ่านค่าจากการเปลี่ยนสี เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัด

อ่านค่าได้ เป็น pH1, pH2, pH3, pH4, pH5, pH6, pH7, pH8, pH9, pH10, pH11, pH12, pH13, pH14 

  • การทดสอบด้วยเครื่องวัดพีเอช pH meter เป็นวิธีที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถอ่านค่าได้ละเอียด เครื่องวัดพีเอชส่วนใหญ่สามารถแสดงผลทศนิยม 2

ตำแหน่ง 7.05pH หรือถ้าเป็นเครื่องพีเอชที่ราคาไม่แพงมากนัก ก็จะสามารถแสดงผลได้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง 

  • การทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Photometer การทดสอบประเภทนี้มักทดสอบโดยนักวิชาการในห้องแล็ปปฎิบัติการ เครื่องวัดแบบ photometer นี้

ส่วนใหญ่จะสามารถวัดได้หลายๆพารามิเตอร์ หากต้องการวัดค่าอะไร ก็เลือกใช้สารเคมีในการทดสอบ (reagent) นั้นๆในการทดสอบ

เครื่องวัดค่า pH (ph meter) เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่ากรดด่างในน้ำ ซึ่งย่อมาจาก Potential of Hydrogen Ion เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรดเป็นเบสของสารเคมีจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจน (H+) สำหรับตัวเลขที่แสดงค่า pH = 7 แสดงว่าสารนั้นเป็นกลาง ไม่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเบส เช่น น้ำบริสุทธิ์ ถ้ามีค่าน้อยกว่า 7 แสดงกว่ามีฤทธิ์เป็นกรด และถ้ามากกว่า 7 แสดงว่ามีฤทธิ์เป็นเบส

การทดสอบหรือการวัดค่า pH สามารถทดสอบได้หลายวิธี

การทดสอบด้วยเครื่องวัด pH meter แบบดิจิตอล เป็นวิธีที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถอ่านค่าได้ละเอียด ซึ่งส่วนมากนั้นเครื่องวัดพีเอชสามารถแสดงผลจุดทศนิยมได้ 2 ตำแหน่ง หรือ 1 ตำแหน่ง ในบางรุ่น โดยในปัจจุบันมีเครื่องวัดพีเอชให้เลือกใช้มากมายหลายรุ่น หลายยี่ห้อ มีให้เลือกทั้งแบบพกพาสำหรับงานภาคสนาม หรือแบบตั้งโต๊ะสำหรับ ใช้ในการทดลอง หรือ การศึกษา

การทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสหรือแถบวัดพีเอช เป็นวิธีแบบดั้งเดิม โดยการจุ่มแถบสีแล้ววัดอ่านค่าจากการเปลี่ยนสี เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัด โดยสามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่ pH 1 จนถึง pH 14

เครื่องวัดค่า pH (ph meter)
โพรบวัดพีเอช
น้ำยาพีเอชบัพเฟอร์
เครื่องควบคุม, แสดงผลค่าพีเอช
อุปกรณ์เครื่องวัดพีเอช

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดค่า pH (ph meter)

วิธีการเลือกซื้อเครื่องวัดพีเอช pH Meter

บทความ เลกะทูล – วิธีการเลือกซื้อเครื่องวัดพีเอช pH การวัดค่ากรดด่าง pH วัดได้ง่ายด้วยเครื่องวัดพีเอช ในปัจจุบันมีเครื่องวัดพีเอชให้เลือกใช้มากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อ มีให้เลือกทั้งแบบพกพา portable สำหรับงานภาคสนาม หรือแบบตั้งโต๊ะ desktop/ bench top type สำหรับห้องแล็ป ห้องปฎิบัติการ สถาบันการศึกษา,… มีให้เลือกมากมายแล้วจะเลือกอย่างไรดี??? ก่อนอื่น ลองตอบคำถามด้านล่างนี้ก่อน

โพรบวัดพีเอช pH Electrode

โพรบวัดพีเอช มีให้เลือกหลายประเภท ถ้าแบ่งตามลักษณะการใช้งานตามเซนเซอร์จะแบ่งได้ดังนี้ 1. Glass pH Electode โพรบวัดพีเอช แบบทั่วไป เซนเซอร์จะมีลักษณะเป็นกระเปาะแก้วกลมๆ โพรบประเภทนี้เหมาะสำหรับการวัดกรดด่างในของเหลว น้ำ ปกติกระเปาะ(เซนเซอร์) จะทำจากแก้วจึกมักเรียกโพรบวัดพีเอชประเภทนี้ว่า “Glass pH Electrode” ส่วนวัสดุ body ของโพรบจะทำจากอีพ๊อกซี่ (Expoxy) หรือแก้ว (Glass) แล้วแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อ แต่ส่วนใหญ่มักทำจาก Epoxy เพราะมีความแข็งแรงคงทนกว่าแก้ว

วิธีการดูแลรักษาโพรบวัดพีเอชและการวัดกรดด่าง

การวัดค่ากรดด่างเพื่อให้ค่าที่อ่านได้มีความถูกต้องแม่นยำ สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการเลือกโพรบวัดพีเอชให้ตรงกับการใช้งานและการดูแลรักษาโพรบอย่างถูกวิธี เราขอแนะนำวิธีดูแลรักษาโพรบวัดพีเอชเบื้องต้นเพื่อการวัดค่าให้ถูกต้องแม่นยำและใช้งานได้ยาวนานขึ้น วิธีการนี้สามารถใช้ได้กับโพรบวัดพีเอชทั่วไป

ฟังชั่น Automatic Temperature Compensation (ATC.) คืออะไร?

ฟังชั่น Automatic Temperature Compensation ชื่อย่อ ATC. คือ ฟังก์ชั่นการชดเชยค่าอุณหภูมิอัติโนมัติ จะพบฟังก์ชั่นนี้กับเครื่องวัดคุณภาพน้ำเป็นส่วนมาก เช่นเครื่องวัด ค่าพีเอช (pH), ค่าออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen), ค่าโออาร์พี (Oxidation Reduction Potential), ค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ (Conductivity) เป็นต้น

ค่า pH ในดินคืออะไร มีผลกับพืชยังไง

ค่า pH ในดินคืออะไร มีผลกับพืชยังไง เชื่อว่าหลายคนยัง งงกับค่า pH ในดินว่ามันคืออะไร และไม่รู้ว่าดินที่เหมาะจะปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามดีควรจะต้องมีค่า pH ประมาณไหน และควรต้องดูแลรักษาแร่ธาตุอย่างไร ให้พืชออกดอกออกผลงอกงาม ค่า pH คืออะไร ? ความเป็นกรด-ด่างของสสาร วัดกันด้วยหน่วย pH ซึ่งโดยปกติจะมีค่าอยู่ที่ 0-14 ดังนั้นหากในดินมีค่า pH เท่ากับ 7 ก็แสดงว่ามีความเป็นกรด-ด่างเป็นกลาง

น้ำอัลคาไลน์น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (Alkaline Water) จะช่วยล้างพิษของความเป็นกรดและช่วยเป็นกันชนให้ร่างกายเพื่อสร้างสมดุล ระบบโลหิตของมนุษย์ต้องการฤทธิ์ด่าง ตามปกติเลือดของมนุษย์มีค่า pH 7.4 (ระหว่าง 7.35-7.45) คือมีความเป็นด่างอ่อนๆ pH ที่ต่ำกว่า 7 เป็นกรด… ph 7 คือเป็นกลาง….. pH ที่สูงกว่า 7 เป็นด่าง….. ร่างกายของมนุษย์จะเป็นกรดง่ายมาก เพราะอาหารส่วนใหญ่ที่กินเช่น แป้ง โปรตีน ไขมัน เมื่อมีการเผาผลาญอาหารที่

วิธีการใช้เครื่อง “Sensorex Model C110” เพื่อสอบเทียบ/ตรวจสอบ เครื่องวัดพีเอช/โออาร์พี

บทความโดย ชัชวาล กิมเห, Product Specialist, LEGA Corporation Sensorex C110: pH/mV Checker/Simulator หรือ เครื่องจำลอง/ตรวจสอบค่า พีเอช/โออาร์พี(มิลลิโวลท์) คือ เครื่องที่สามารถใช้ในการสอบเทียบ หรือ ตรวจสอบผลจากการสอบเทียบของเครื่องวัด pH หรือ ORP ได้ โดยบทความนี้

กระดาษวัดค่า ph หรือกระดาษลิตมัส

กระดาษวัดค่า pH หรือกระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH หรือกระดาษลิตมัสเราใช้มันในห้องปฏิบัติการเพื่อหาว่าการแก้ปัญหาที่มีความเป็นกรดด่างหรือเป็นกลาง กระดาษวัดค่า pH ที่ใช้ในการทดสอบว่าวิธีการแก้ปัญหาให้เป็นกรดหรือด่างในธรรมชาติ สารสีน้ำเงินเป็นส่วนผสมที่ละลายน้ำประเภทที่แตกต่างกันสีย้อมที่สกัดจากไลเคน มันเป็นที่สังเกตบนกระดาษกรองที่จะสร้างตัวชี้วัดค่า pH

เครื่องวัดพีเอช (pH Meter) มีกี่ประเภท แบบไหนดี

เครื่องวัดพีเอช ถูกนำมาใช้วัดค่ากรดด่าง หรือ pH ในน้ำ ซึ่งที่มาคำว่า pH นั้นย่อมาจาก Potential of Hydrogen Ion ค่าแสดงความเป็นกรด เป็นเบสของสารเคมีจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจน (H+) สำหรับตัวเลขที่แสดงค่า pH = 7 แสดงว่าสารนั้นเป็นกลาง ไม่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเบส

เครื่องวัดพีเอชในดิน (Soil pH Meter) วัดค่า และใช้งานอย่างไร

ค่า pH ในดิน หรือความเป็นกรด-ด่าง คือค่าบ่งชี้คุณสมบัติทางเคมี และแร่ธาตุในดิน มีส่วนช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหาร ค่าพีเอชในดินสามารถวัดได้ตั้งแต่ pH 0 ถึง 14 ซึ่งค่าพีเอชมีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ

เครื่องวัดพีเอช (pH Meter) แบบพกพา รุ่นแนะนำ

เครื่องวัดพีเอชแบบพกพา (Portable Type) ใช้สำหรับวัดค่ากรด-ด่าง ลักษณะเด่น คือ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก พกพาได้ง่าย สะดวกต่อการวัดทั้งใน และนอกสถานที่ เหมาะกับการใช้งานทั่วไป เช่น วัดค่าพีเอชในน้ำดื่ม, วัดค่าพีเอชสระว่ายน้ำ, วัดค่าพีเอชบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง, วัดค่าพีเอชแหล่งน้ำเน่าเสีย ห้องปฏิบัติการ, อุตสาหกรรมเหมืองแร่, โรงเรียนและวิทยาลัย

เครื่องวัด ph ในน้ำ (pH Meter) แต่ละประเภท

pH ย่อมาจาก (Positive potential of the Hydrogen ions) ใช้บอกความเป็นกรด-ด่างของสสาร ความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนในน้ํา (Hydrogen or hydronium ion H+ or H3O+ ) ซึ่งเกิดจาก สารที่สามารถแตกตัวให้อนุมูลกรด(H+ )หรือเบส(OH- )ได้ โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 0-14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์