เครื่องวัดความเค็ม

การตรวจวัดความเค็มของน้ำ (Salinity) เป็นการตรวจวัดปริมาณเกลือที่ละลายน้ำสามารถพบได้ในน้ำเค็มหรือน้ำกร่อย โดยมีหน่วยเป็นส่วนในหนึ่งพันส่วน (ppt ย่อมาจาก part per thousand) ซึ่งความเค็มของน้ำทะเลโลกมีค่าเฉลี่ย 35 ppt, น้ำจืดจะมีค่าไม่เกิน 0.5 ppt และน้ำกร่อยจะอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 25 ppt โดยค่าความเค็มจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนหรือบริเวณรอยต่อระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืด เช่น บริเวณปากแม่น้ำ เป็นต้น ปริมาณของเกลือในน้ำเป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ชี้บ่งว่าจะพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดในบริเวณแหล่งน้ำนั้น ๆ ดังนั้นชนิดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำจืดและที่อาศัยในน้ำเค็มจึงแตกต่างกันมาก ทั้งพืชหรือสัตว์ที่อาศัยในน้ำจืดจะมีเกลือในเซลล์มากกว่าในแหล่งน้ำที่อาศัยอยู่ โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะกำจัดเกลือออกมาเป็นของเสีย ส่วนพืชและสัตว์ที่อาศัยในน้ำทะเลมีปริมาณของเกลือเท่ากับหรือน้อยกว่าสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่และมีกลไกของร่างกายที่จะยังคงสภาพสมดุลของเกลือ นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ยังสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มในแหล่งน้ำที่อาศัยอยู่ได้

เครื่องวัดความเค็ม
อุปกรณ์เครื่องวัดความเค็ม

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดความเค็ม

ความเค็มในอาหาร และโทษจาการกินเค็ม

รสเค็มคืออะไร ? รสเค็ม คือ ธาตุโซเดียมในอาหารซึ่งมีหน้าที่ช่วยรักษาสมดุลของเหลวในร่างกาย ทำให้การทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเป็นปกติ โดยโซเดียมที่ร่างกายได้รับร้อยละ 90-95% มาจากอาหารที่บริโภค ทั้งพืช และ เนื้อสัตว์ รวมทั้งเครื่องปรุงรส(เค็ม) และอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียม เช่น ผงชูรส, ผงปรุงรส, ผงฟู, เกลือ, น้ำปลา, ซีอิ๊ว, เต้าเจี้ยว, น้ำมันหอย, เครื่องปรุงรสต่างๆ เป็นต้น

การตรวจวัดความเค็มของน้ำ (SALINITY)

การตรวจวัดความเค็มของน้ำ (SALINITY) การตรวจวัดความเค็มของน้ำ (SALINITY) การตรวจวัดความเค็ม เป็นการตรวจวัดปริมาณเกลือที่ละลายน้ำที่พบในน้ำเค็มหรือน้ำกร่อย โดยมีหน่วยเป็นส่วนในหนึ่งพันส่วน (ppt ย่อมาจาก part per thousand) ความเค็มของน้ำทะเลของโลกมีค่าเฉลี่ย 35 ppt น้ำจืดมีค่าไม่เกิน 0.5 ppt น้ำกร่อยมีค่า 0.5 – 25 ppt ค่าความเค็มจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณหยาดน้ำฟ้า น้ำจากหิมะละลาย

เครื่องวัดความเค็ม PAL-Salt เเละ PAL – Salt Mohr การวัดต่างกันอย่างไร ?

PAL-Salt เเละ PAL – Salt Mohr คือ เครื่องวัดความเค็ม ที่ใช้หลักการวัดเเบบ Conductivity Method โดยสองรุ่นนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกัน เเต่เเตกต่าง กันที่ PAL-Salt สามารถวัดได้ 0.00 to 10.0% ( g/100g ) เเละ PAL-Salt Mohr สามารถวัดได้ 0.00 to 10.0% ( g/100ml)