เครื่องวัดความหนืด

เครื่องวัดความหนืด

ความหนืด คือความเสียดทานภายในของของไหล แรงหนืด (viscous force) เป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ของของไหลส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ติดกัน ความหนืดมีความสำคัญต่อการไหลของของไหลในท่อ การไหลของเลือดในเส้นเลือด การหล่อลื่นของเครื่องยนต์บางส่วนและเหตุการณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

ของเหลวทุกชนิดมีความหนืด (viscosity) ของเหลวที่มีความหนืดมาก จะมีแรงต้านการเคลื่อนที่มาก เรียกว่าแรงหนืด (viscous force) แรงหนืดในของเหลวแต่ละชนิดมีค่าไม่เท่ากัน

⇛ วัตถุที่มีความหนืดมาก ก็จะเกิดแรงหนืดน้อย เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวนั้น แต่เราต้องออกแรงมาก

⇛ วัตถุที่มีความหนืดน้อย ก็จะเกิดแรงหนืดมาก เพื่อใช้ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวนั้น แต่เราต้องออกแรงน้อย

เลือกซื้อตาม

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List