กล้องขยาย | สเกลเลนส์

กล้องขยาย | สเกลเลนส์

กล้องขยาย | สเกลเลนส์ เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูและขยายรายละเอียดในวัตถุขนาดเล็ก ซึ่งกล้องขยาย หรือ สเกลเลนส์ นั้นส่วนมากมักจะมีตัวปรับระดับการโฟกัสและไม่มีด้ามจับที่ตัวเลนส์

กล้องขยาย | สเกลเลนส์ สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น งานอัญมณี, งานซ่อมนาฬิกา, งานพิมพ์, หรือแม้แต่วงการแพทย์อย่าง ทันตกรรม หรือ ศัลยกรรม เป็นต้น

Items 1-24 of 49

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
หน้า
แสดงแบบ Grid List

Items 1-24 of 49

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
หน้า
แสดงแบบ Grid List