เครื่องควบคุม, แสดงผลค่าพีเอช

เครื่องควบคุมและแสดงผลค่าพีเอช

เครื่องควบคุมและแสดงผลค่าพีเอช (pH Controller & Indicator) สามารถแสดงผลได้ชัดเจน ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่

2 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

2 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List